Routes

5 & 10 km

De 10 km versie bestaat uit 2 rondjes van de 5 km versie. Om de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden en hinder te voorkomen start de 10 km om 18:00 en de
5 km om 18:15.

Er wordt met de klok mee gelopen, en door de volgende factulteiten:

  • Technische Bestuurskunde
  • Industrieel Ontwerpen
  • 3mE
  • Echo
  • Dream Hall
  • Onder Civiele Techniek
  • Fellowship
  • Lucht- en Ruimtevaart